Գրանցում
Գրանցվելով mybox.am-ում Դուք ընդունում եք հետևյալ պայմանները

Խստորեն արգելվո՛ւմ է 
  1. Կեղծ տվյալներով հաշվի բացումը:
  2. Մեկ այլ անձի տվյալներով (անվան, ազգանվան, լուսանկարների օգտագործմամբ ...) հաշվի բացումը: 
  3. Կեղծ կոնտակտային տվյալների տրամադրումը:
  4. Մեկից ավելի հաշիվ ունենալը: Երկրորդ գրանցումը կարող է դառնալ արգելափակման պատճառ: 
  5. Ցանկացած տեսակի պոռնոգրաֆիկ բովանդակությամբ հրապարակումները:
- 2022-10-03 14:58:23